+30 2114142980
info@cl-dental-school.gr

MSc Computer Guided Implant Dentistry

Διάρκεια: 2-5 έτη
Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλικά
CPD: 150, απονέμονται με τα την ολοκληρωμένη κατάθεση του case logbook  και την επιτυχημένη αξιολόγηση των  ακαδημαϊκής εργασίας και διατριβής
Υποστήριξη: ακαδημαϊκή και κλινική.
Κλινική εκπαίδευση και mentoring: Συμπεριλαμβάνει 5 κλινικά περιστατικά, τα εμφυτεύματα που θα χρησιμοποιηθούν και δωρεάν χειρουργική κασετίνα από σπόνσορα του προγράμματος. Δυνατότητα  επιπλέον κλινικής εκπαίδευση κατ’ επιλογήν
Κόστος: 18000£-30000£ ανάλογα με την εμπειρία σας

Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η Επιστολή Προσφοράς (Offer Letter) κατόπιν συνέντευξης. Οι εγγραφές ολοκληρώνονται την τελευταία εργάσιμη  ημέρα του  προηγούμενου μήνα.

Τo  μεταπτυχιακό MSc Computer Guided Implant Dentistry είναι ένας τίτλος υψηλού επιστημονικού κύρους που  απευθύνετε  σε οδοντίατρους που επιθυμούν πέρα από την κλινική ικανότητα τους να αποκτήσουν  κριτική ικανότητα και σε και βαθύτερη  γνώση σε ένα τομέα της εμφυτευματολογίας ώστε να αναγνωριστούν ως ειδικοί στον χώρο τους.

Η διδασκαλία ακολουθεί τα πρότυπα εκπαίδευσης του Βρετανικού General Dental Council και του Higher Education England που απαιτούν από τους οδοντιάτρους που παρέχουν θεραπεία με εμφυτεύματα να είναι εκπαιδευμένοι στη διάγνωση και τον σχεδιασμό θεραπείας.

Το πρόγραμμα συνδυάζει τη θεωρία με την κλινική συμμετοχή και αποτελείται από ενότητες, καθεμία από τις οποίες βασίζεται σε συγκεκριμένα θέματα που υποστηρίζουν την ασφαλή πρακτική της Εμφυτευματολογίας.

Πρωτόκολλα σχεδιασμού θεραπείας

 • Βασικές έως Προηγμένες Αρχές Σχεδιασμού Θεραπείας Εμφυτευμάτων
 • Πρότυπα Θεραπείας και Αξιολόγησης Κινδύνων
 • Λήψη Αποφάσεων Άμεσης Τοποθέτησης
 • 3D CBCT ψηφιακός και φωτογραφικός σχεδιασμός θεραπείας
 • Θεραπείας εμφυτευμάτων και συναίνεση μετά από ενημέρωση
 • Προσθετική Επίπεδο 1

Τοποθέτηση μονού μοσχεύματος και αισθητική ζώνη

 • Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε απλά περιστατικά
 • Διαχείριση επιπλοκών Επίπεδο συμπεριλαμβανομένης της Περι-εμφυτευματίτιδας, Ανάλυση Κινδύνου Θεραπείας στην Αισθητική Ζώνη

Τοποθετήσεις Πολλαπλών εμφυτευμάτων και σύγκλειση

 • Προσθετική πολλαπλών εμφυτευμάτων ανά τεταρτημόριο
 • Συγκλεισιακές παράμετροι
 • Σχεδιασμός από πάνω προς τα κάτω και κατασκευή από κάτω προς τα πάνω, Υλικά, και  επικοινωνία με το εργαστήριο
 • Διαχείριση επιπλοκών

Αποκατάσταση του μονήρους Εμφυτεύματος

 • Αποκατάσταση μονού πρόσθιου και οπίσθιου εμφυτεύματος,
 • Στάδια ψηφιακής και μη ψηφιακής εργασίας,
 • Συγκλεισιακές εκτιμήσεις,
 • Διαχείριση επιπλοκών

Αποκατάσταση πολλαπλών εμφυτευμάτων

 • Αποκαταστάσεις τεταρτημορίων και πολλαπλών εμφυτευμάτων
 • Αποκατάσταση πλήρους φραγμού, συμπεριλαμβανομένων All-on-4
 • Προσθετική και πρωτόκολλα άμεσης φόρτισης
 • Πρωτόκολλα Σύγκλεισης  και Διαχείριση Επιπλοκών Πλήρους φραγμού

Οστικά Μοσχεύματα

 • Θεωρία μεταμόσχευσης οστών και ενδείξεις
 • Διατήρηση του φατνίου -Socket Preservation
 • Κατευθυνόμενη οστική αναγέννηση-GBR
 • Αυξητικές τεχνικές στερέωση, ράμματα, μεμβράνες
 • Bone Grafting

Χειρουργική Ανατομία

 • Χειρουργική ανατομίας που σχετίζεται με τη χειρουργική επέμβαση εμφυτευμάτων και τις προηγμένες τεχνικές
 • Δομές ζωτικής σημασίας
 • Αποφυγή και διαχείριση επιπλοκών

Αποκαταστάσεις πλήρους φραγμού 1

 • Αρχές και εφαρμογή στον σχεδιασμό της χειρουργικής θεραπείας,
 • χειρουργικά πρωτόκολλα και διαδικασίες βήμα προς βήμα
 • Επιπλοκές και διαχείριση

Αποκατάστασης πλήρους φραγμού 2

 • Αρχές και εφαρμογή στον σχεδιασμό προσθετικής θεραπείας,
 • Προσθετικά πρωτόκολλα και συστήματα,
 • Επιπλοκές και διαχείριση σε περιπτώσεις πλήρους φραγμού,
 • Σύγκλειση -Advanced

Οστικά Μοσχεύματα-Advanced

 • Αρχές οστικής ανάπλασης
 • Διατήρησης του φατνίου
 • Αναγέννηση οστών και  αύξησης όγκου ακρολοφίας
 • Βιοϋλικά στην αναγέννηση των ιστών

Ανύψωση Ιγμορείου 1

 • Ανατομία του κόλπου, ζωτικές δομές και αποφυγή επιπλοκών
 • Τύποι μοσχευμάτων
 • Κλειστή ανύψωση, τεχνική  και σχεδιασμός θεραπείας

Ανύψωση Ιγμορείου 2

 • Ανοιχτή ανύψωση-πλευρική προσέγγιση, σχεδιασμός θεραπείας,
 • Επιπλοκές και χειρουργικά πρωτόκολλα

Με την ολοκλήρωση του δεύτερου έτους σπουδών και την απόκτηση του Diploma in Implant Dentistry οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να ολοκληρώσουν την διατριβή τους και να αποκτήσουν τον τίτλο MSc Computer Guided Implant Dentistry.

Η διατριβή είναι μια διδακτική ενότητα που παρέχει την ευκαιρία να αναλάβετε εκτεταμένη και ουσιαστική έρευνα. Σας επιτρέπει να συνθέσετε ακαδημαϊκές γνώσεις που αποκτήθηκαν από προηγούμενη μεταπτυχιακή και βιωματική μάθηση για την παραγωγή μιας αξιολογημένης  και κριτικής συζήτησης για ένα ειδικό οδοντιατρικό θέμα το οποίο σχετίζεται απευθείας με το πρόγραμμα σπουδών σας.

Στοχεύει να βοηθήσει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων σας στον εντοπισμό ενός προβλήματος, στη διαπίστωση της σημασίας του, στη διατύπωση μιας υπόθεσης / πρότασης, στο σχεδιασμό ενός μέσου δοκιμής της υπόθεσης και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Μετα την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διατριβής θα σας απονεμηθεί ο τίτλος από το University of Bolton.

Αίτημα ενδιαφέροντος